Stichting Lichtweek Bedum organiseert een tweejaarlijkse Lichtweek in het dorp Bedum. Een mix van buurtparticipatie, sfeerverlichting en activiteiten zorgt ervoor dat de traditie weer in ere hersteld is.

Read our story
...

Geschiedenis

Van oudsher was de Lichtweek (voorheen winkelweek) Bedum een twee jaarlijkse traditie. Bijna alle straten waren feestelijk verlicht en hadden de versiering in de straat aangepast op het onderwerp van dat jaar. Ook werden er activiteiten georganiseerd, deden de bedrijven en winkeliers mee en was de kermis onderdeel van de Lichtweek. Na een rondje door het dorp 'lichtjes kijken' was er een bezoek aan de kermis met als afsluiting een heerlijke oliebol.

...

Herstart Lichtweek

Vanuit de buurtvereniging Boterdiep Oostzijde is de Lichtweek weer nieuw leven ingeblazen. Vanaf 2014 staat de lichtweek weer op de kaart en het enthousiasme onder de inwoners neemt snel toe. Steeds meer straten doen mee en ondervinden veel plezier aan het samen maken van de feestversiering. De contacten in de straat en de buren worden aangehaald of soms zelfs opgestart met als gevolg een duurzame relatie in de buurt, wat de noaberschap ten goede komt.

...

Het doel

Doel van de Stichting is een tweejaarlijkse feestevenement voor iedereen in het dorp, met laagdrempelige activiteiten. Hiervoor zijn de nodige kosten gemoeid, die vanuit subsidies, sponsering en donaties bekostigd worden. Voor sommige attracties wordt een kleine eigen bedrage gevraagd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Onderliggend doel is het weer in contact komen met buurt- en dorpsgenoten, maar ook het verbinden van bedrijven en de inwoners, zoals met Sjouwen door Beemer gebouwen. Dit werd georganiseerd door de Loopgroep Bedum in samenwerking met de bedrijven, gebouwen en winkels. De meest gehoorde opmerking van de deelnemers was: ik woon al jaren in Bedum maar was nog nooit in dat bedrijf of gebouw geweest..

Ons team

Het bestuur

...
Greetje Bronsema
Voorzitter
...
Jan-Jurjen Timmer
Penningmeester
...
Ina van Dijken
Secretaris
...
Jeroen Reinders
Bestuurslid
...
Jeanette Rozema-Groefsema
Bestuurslid